Market Garden/Falcon Leap 2019

geplaatst in: Luchtvaart | 0
Album: Market Garden/Falcon Leap

75 jaar geleden in september, begon het geallieerd offensief tegen de Duitsers. De operatie, Market Garden genoemd ,werd  gekenmerkt door de enorme inzet van parachutisten om strategische bruggen op Nederlands grondgebied te veroveren. Uiteindelijk werd dit een mislukking doordat de cruciale brug bij Arnhem niet kon worden behouden.

Market Garden bestond uit een grootschalige luchtlandingsoperatie (Market) en een grondoffensief vanuit België (Garden). Engelse, Amerikaanse, Poolse en Canadese springen in deze week op de Ginkelse Heide en in Driel in Nederland om dit te herdenken. Deze herdenking  werken de Luchtmobiele infanteristen nauw samen met de Luchtmacht, maar ook met de buitenlandse deelnemers zoals Engeland, Verenigde Staten ,Canada en Polen. Deze massale luchtlandingsoefening  word door de Luchtmacht “Falcon Leap” genoemd. Deze oefening is tevens een belangrijke training om procedures en gebruik van materieel op elkaar af te stemmen. Ook worden de parachutisten van toen herdacht die door de parachutisten van nu als hun broeders worden beschouwd. Op zaterdag 21 september was ik aanwezig op de vliegbasis Eindhoven bij de voorbereidingen van de paradroppings en vertrek en aankomst van de diverse vliegtuigen. Op deze dag zouden ruim 1000 para’s gedropt worden op De Ginkelse Heide. De eerste wave bestond uit 8 vliegtuigen van 4 verschillende landen,te weten Nederland, Engeland, Amerika en Duitsland. Door de harde wind op de landingslocatie en het verschil in parachute konden niet alle parachutisten springen. Zij kwamen dus, zichtbaar teleurgesteld, terug met het vliegtuig op vliegbasis Eindhoven. Deze dag werden er in totaal 3 waves met droppings gevlogen met, zoals gezegd, ruim 1000 para’s en is zonder noemenswaardige problemen verlopen!

Check het album met foto’s en bedenk jezelf dat we dankbaar moeten zijn om in vrijheid te kunnen leven. Dank gaat uit naar de Luchtmacht voor de mogelijkheid om bij dit moment aanwezig te zijn.